Jakie firmy mogą podjąć współpracę Polsko-Włoską

Zachęcamy firmy Polskie oraz Włoskie do wzajemnej współpracy biznesowej - b2bitaliapolonia.com

Polski biznes nie ma zbyt wielu możliwości współpracy z włoskimi firmami. Wielkość włoskiej gospodarki i mały rynek Polski to oczywiste przeszkody. Są jednak pewne dziedziny, w których współpraca mogłaby przynieść obopólne korzyści. Artykuł opublikowany przez "The Economist" zwraca uwagę, że współpraca gospodarcza między Włochami a Polską pozostaje w tyle za innymi partnerami z UE lub krajami sąsiadującymi, takimi jak Niemcy, Francja czy Szwecja. Wynika to po części z faktu, że w przeciwieństwie do innych krajów z dużymi społecznościami włoskimi (np. niemieckojęzyczna Szwajcaria, Austria czy Belgia), Polska nie ma silnych historycznych związków z Włochami. W związku z tym firmom włoskim znacznie trudniej jest zaistnieć w Polsce oraz odwrotnie. W rzeczywistości, jednym z głównych wyzwań, jakie widzimy dla polskich firm chcących wejść na rynek włoski, jest brak lokalnych kontaktów na tym rynku.

Korzyści ze współpracy biznesowej między polskimi i włoskimi firmami

Najbardziej oczywistą korzyścią ze współpracy pomiędzy polskimi i włoskimi firmami jest potencjał wzrostu sprzedaży. Jeśli firma współpracuje z inną firmą na nowym rynku, prawdopodobnie zdobędzie większy udział w tym rynku. Będzie to znaczące źródło dodatkowych przychodów dla obu firm. Współpraca biznesowa może mieć również pozytywny wpływ na rozwój nowych produktów i usług. Na przykład, jeśli włoska firma i polska firma współpracują nad rozwojem nowej technologii lub produktu, mogą stworzyć coś, czego żadna z firm nie mogłaby opracować samodzielnie.

Żywność i rolnictwo

Włoski sektor rolniczy jest znacznie bardziej rozwinięty niż jego polski odpowiednik i stanowi jeden z najważniejszych sektorów włoskiej gospodarki. Produkty takie jak wino, parmezan, ocet balsamiczny czy świeże pomidory są bardzo dobrze znane wśród klientów w wielu krajach. W ostatnich latach rząd włoski promuje wzrost sprzedaży włoskich produktów za granicą. Przykładowo, rząd udziela znacznego wsparcia firmom chcącym rozwijać nowe rynki eksportowe w Europie Środkowej i Wschodniej. Podobnie polski rząd poprzez specjalne programy wspiera polskich eksporterów, w tym firmy z branży spożywczej i napojów.

Turystyka i hotelarstwo

Włoski przemysł turystyczny jest wysoko rozwinięty i oferuje szeroką gamę miejsc docelowych. Włochy są znane jako kraj bogaty w dziedzictwo kulturowe i piękny krajobraz. Dlatego polski rynek turystyczny jest potencjalnym kierunkiem dla Włochów. Udział turystów międzynarodowych w polskim rynku jest bardzo niski. Polski rząd wspiera międzynarodową współpracę branży turystycznej. Na przykład wspiera podpisywanie wspólnych partnerstw pomiędzy polskimi i włoskimi ośrodkami turystycznymi. W ostatnich latach Polska stała się również popularnym kierunkiem turystyki medycznej, ponieważ kraj ma jedne z najniższych cen usług medycznych wśród krajów członkowskich UE.

IT i digital

Włochy są jednym z najważniejszych krajów na świecie pod względem IT i technologii cyfrowych. Rozwój branży IT jest jednym z filarów wzrostu gospodarczego we Włoszech. Sektor ten jest znaczącym pracodawcą, a także stanowi ważne źródło dochodów podatkowych. Włoski sektor IT ma silną markę i jest jednym z kluczowych krajów w globalnym przemyśle cyfrowym. Jest to również jeden z najważniejszych rynków dla rozwoju nowych technologii. Odnotowano pewną współpracę między włoskimi i polskimi firmami w sektorze IT, ale jest ona jeszcze na wczesnym etapie. Prawdopodobnie rozwinie się w najbliższej przyszłości, ponieważ polski sektor IT coraz bardziej zyskuje na sile ze względu na silną markę narodową, innowacyjność polskich start-upów i niskie koszty pracy.

Wnioski

Polskie start-upy, które stawiają przede wszystkim na innowacje, widzą duży potencjał we włoskim rynku i szukają sposobów na wejście na niego. Wiele z nich nie posiada jednak niezbędnych kontaktów w tym kraju i ma trudności z nawiązaniem współpracy biznesowej z włoskimi firmami. b2bitaliapolonia.com to platforma B2B, która może pomóc polskim firmom skuteczniej wejść na rynek włoski. Może również pomóc włoskim firmom szukającym partnerów do współpracy w Polsce. Portal jest przeznaczony dla firm zainteresowanych znalezieniem partnera biznesowego do współpracy w swojej branży. Pozwala im na wyszukiwanie potencjalnych partnerów w oparciu o ich profil biznesowy i geograficzny.

Copyright b2bitaliapolonia.com, 2022